Co je poradní výbor?

Poradní výbor je forma setkáním našich členů, kteří si navzájem nabízí své zkušenosti, pohledy, doporučení na různé podnikatelské, organizační či životní výzvy.

Poradní výbory jsou organizované pro členy zdarma.
Členství v poradním výboru je placené.

Každý člen Poradního výboru získává i přispívá, předkládá problémy i řešení, je zároveň příjemcem i poskytovatelem výhod, dle svých potřeb a schopností.

„V poradním výboru si pomáháme
navzájem růst a překonávat těžkosti.“

V rámci poradního výboru se setkávají rovný s rovným nad společným cílem, kterým je rozvoj organizace i vlastních schopností. To společně vytváří atmosféru vzájemného respektu, bezpečí a důvěry, kde mohou být naši členové ve svých otázkách i výzvách upřímní a zcela otevření.

V poradním výboru otevřeně diskutujeme o problémech a řešeních, o kterých bychom jinak ani jinde nemluvili. Je obvyklé, že se otevřeně o svých obavách, osobních vizích a plánech se svými kolegy, podřízenými či rodinnými příslušníky nebavíme. Zde můžeme. V poradním výboru máme bezpečný a odborně facilitovaný prostor.

konzultace poradce management

Setkávání majitelů organizací a ředitelů vychází z doporučení od Napoleona Hilla, které popsal v knize „Myšlením k bohatství“.

„Žádný člověk nemá dostatečné zkušenosti,
vzdělání, vrozené schopnosti a vědomosti na
shromáždění velkého bohatství bez spolupráce s
dalšími chytrými lidmi.“

Rozvíjejte své kvality a inspirujte ostatní.
Je nás mnoho.
Ostatní budou rozvíjet a inspirovat vás.