Organizujeme poradní výbory

Pro ředitele a majitele organizací.

Proč? Protože nemusíte být „na vše“ sami, ale můžete se poradit s ostatními. Ne s kýmkoliv, ale s vámi podobnými. Protože věříme, že žádní zaměstnanci ani cizí poradci nemůžou být lepší než vy sami a vám podobní, co prochází srovnatelnou zkušeností, zažívají podobné problémy a nachází svá vlastní nejlepší možná řešení.


Sdružujeme ředitele a majitele malých a středních organizací.

Poradní výbor
Radíme se

Vytváříme platformu facilitované spolupráce. Nazýváme to Poradní výbor. Vytváříme to, co si v malém nelze dovolit, ale velké organizace to mají a úspěšně používají.

Naše Poradní výbory jsou složeny z našich členů.

Propojujeme know-how, zkušenosti a dovednosti. Tvoříme kruh spolupráce a podpory. Na rovině odborné, rozvojové, konzultační, motivační a psychické.

manažerská pomoc
Jsme silnější, když si pomáháme

Jsme uzavřený spolek ředitelů a majitelů, jsme nezisková organizace. Nepatříme státu ani žádné zájmové skupině. Nikdo nás neorganizuje, pracujeme sami pro sebe. Jsme svobodným sdružením ředitelů a majitelů organizací. Staráme se o své rozvojové potřeby tím, že organizujeme své Poradní výbory.

Co je poradní výbor?

Poradní výbor je forma setkáním našich členů, kteří si navzájem nabízí své zkušenosti, pohledy, doporučení na různé podnikatelské, organizační či životní výzvy.

Poradní výbory jsou organizované pro členy zdarma.
Členství v poradním výboru je placené.

Každý člen Poradního výboru získává i přispívá, předkládá problémy i řešení, je zároveň příjemcem i poskytovatelem výhod, dle svých potřeb a schopností.

„V poradním výboru si pomáháme
navzájem růst a překonávat těžkosti.“

V rámci poradního výboru se setkávají rovný s rovným nad společným cílem, kterým je rozvoj organizace i vlastních schopností. To společně vytváří atmosféru vzájemného respektu, bezpečí a důvěry, kde mohou být naši členové ve svých otázkách i výzvách upřímní a zcela otevření.

V poradním výboru otevřeně diskutujeme o problémech a řešeních, o kterých bychom jinak ani jinde nemluvili. Je obvyklé, že se otevřeně o svých obavách, osobních vizích a plánech se svými kolegy, podřízenými či rodinnými příslušníky nebavíme. Zde můžeme. V poradním výboru máme bezpečný a odborně facilitovaný prostor.

konzultace poradce management

Setkávání majitelů organizací a ředitelů vychází z doporučení od Napoleona Hilla, které popsal v knize „Myšlením k bohatství“.

„Žádný člověk nemá dostatečné zkušenosti,
vzdělání, vrozené schopnosti a vědomosti na
shromáždění velkého bohatství bez spolupráce s
dalšími chytrými lidmi.“

Rozvíjejte své kvality a inspirujte ostatní.
Je nás mnoho.
Ostatní budou rozvíjet a inspirovat vás.

O nás

Jsme nezisková organizace.

Koncept organizace „Poradních výborů“ pro malé a střední organizace je nový, byť v zahraničí rozšířený. Cílem je pomoci majitelům a ředitelům malých organizací, aby na důležitá rozhodnutí nebyly sami a zároveň, aby neutráceli vysoké částky za komerční poradce, ale využívali vzájemné synergie výhodným způsobem.

Členství v Poradním výboru vzniká pozváním či doporučením od stávajícího člena.
Organizace Poradních výborů je důvěrná a neveřejná.
Poradní výbory zasedají pravidelně.

Sdružujeme členy pro které organizujeme Poradní výbory s místní dostupností a měsíční frekvencí. Děláme společné i individuální zasedání poradních výborů, dle zadání členů.

Předsedou Poradního výboru a hlavním facilitátorem je Petr Rudzan, který
má 10 leté zkušenosti z organizace a facilitace poradních výborů.

Petr Rudzan
S důvěrou

Kontakt


Působíme regionálně.
Dodržujeme etické zásady.
Jednáme profesionálně. Ctíme důvěrnost.

Vítáme vaše otázky na nebo telefonicky 737.349.143.

Nebo vyplňte předběžnou přihlášku ke vstupu do našeho spolku. Přihlášku posoudíme a pozveme vás do výboru k facilitovanému poradnímu stolu. Uděláte tak první krok spolu s námi, ku pomoci druhým i sobě. Vítejte.

(c) Poradní výbor z.s.,
zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L, vložce číslo 14097. Identifikační číslo 17178355